Xạc ipad 10W chính hãng

Xạc mới tinh chính hãng 10W dòng 5A dành cho iPad
400.000 VNÐ

Thanh toán an toàn với Bảo Kim !
[Hướng dẫn thanh toán]