Unlock all version,cài ứng dụng iphone

Unlock all base band 3G/3Gs 05.11.07,05.12.01,05.13.04.06.15.00 và iphone 4 baseband 1.59.00 iphone bằng soft,mọi baseband iphone4 trên 1.59.00 unlock bằng Gevey sim các loại ,chạy phần mềm sửa lỗi phần mềm
200.000 VNÐ

Thanh toán an toàn với Bảo Kim !
[Hướng dẫn thanh toán]