Xạc Vertu Original

Xạc xịn bao gồm đầu chuyển CAV-B,xạc ACP -12E mới tinh cho các dòng Ascent,Constellation ,Signature...
1.800.000 VNÐ

Thanh toán an toàn với Bảo Kim !
[Hướng dẫn thanh toán]