Xạc zin iphone 3G,3Gs,iphone4

Xạc xịn cho các đời iphone 3G,3Gs,iphone4 ,ipod ..đủ dòng không bị lệch cảm ứng
350.000 VNÐ

Thanh toán an toàn với Bảo Kim !
[Hướng dẫn thanh toán]